Instellingen

Gewoon basisonderwijs

te Berchem

  • Basisschool De Knikkerbaan
  • Basisschool Het Hinkelpad

te Mortsel

  • Basisschool Rozenregen
  • Basisschool De Tandem
  • Basisschool Klimboom

Buitengewoon basisonderwijs

te Berchem

  • Basisschool School de Merode I (type 9 en basisaanbod)
  • Basisschool School de Merode II (type 9 en basisaanbod)
  • Basisschool Hoelahoep (type 3 en type 9)

Buitenschoolse kinderopvang

  • Buitenschoolse kinderopvang De Woonboot

Nascholingsacademie

  • Nascholingsaanbod Ankerwijsacademie