Welkom

Welkom

Onze scholengroep beheert acht scholen, waarvan vijf scholen van het gewoon basisonderwijs en drie scholen van het buitengewoon basisonderwijs (type basisaanbod, type 3 en type 9), een buitenschoolse kinderopvang met een vestigingsplaats in elke school en een nascholingsinitiatief voor personeelsleden en geïnteresseerden.

Basisschool Hoelahoep
Basisschool De Knikkerbaan
Basisschool Het Hinkelpad
Basisschool Rozenregen
Basisschool De Tandem
Basisschool Klimboom
School de Merode I en II
Buitenschoolse kinderopvang De Woonboot
AnkerwijsAcademie

Elke school heeft een specifieke eigenheid en kleur en die respecteren we.

Over de scholen heen, vormen we elke dag meer dan 2000 kinderen en maken hen wegwijs in de hedendaagse maatschappij.

Het Ankerwijssecretariaat ondersteunt alle scholen met administratief, financieel, bouwkundig, pedagogisch, HR, ICT, preventie en welzijnsadvies.

Zo kunnen de directieleden, de beleidsondersteuners en de leerkrachten zich focussen op hun kerntaak: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan alle kinderen!