Welkom

Welkom

Onze scholengroep omvat zes scholen van het gewoon kleuter en lager onderwijs, één school van het buitengewoon lager onderwijs (type basisaanbod en type 9), een buitenschoolse kinderopvang met een vestigingsplaats in elke school en een nascholingsinitiatief voor personeelsleden en geïnteresseerden.

Basisschool De Knikkerbaan
Basisschool Het Hinkelpad
Basisschool Rozenregen
Basisschool De Tandem
Basisschool Klimboom
School de Merode
Buitenschoolse kinderopvang De Woonboot
AnkerwijsAcademie

Elke school heeft een specifieke eigenheid en kleur en die respecteren we.

Over de scholen heen, vormen we elke dag meer dan 2000 kinderen en maken hen wegwijs in de hedendaagse maatschappij.

Het Ankerwijssecretariaat ondersteunt alle scholen met administratief, financieel, bouwkundig, pedagogisch, HR, ICT, preventie en welzijnsadvies.

Zo kunnen de directieleden, de beleidsondersteuners en de leerkrachten zich focussen op hun kerntaak: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan alle kinderen!